Правописні помилки

Яківна і Яковлівна

Яківна і Яковлівна

Замініть іменник Яковлівна на правильний варіант: Яківна.

У кінці і вкінці

У кінці і вкінці

Якщо від конструкції в кінці є залежне слово, то це прийменик, який треба писати окремо.

Пліч-о-пліч пишеться через дефіс

Пліч-о-пліч пишеться через дефіс

За Правописом (§30 3.5) пишуться через дефіс складні прислівники, утворені повторенням слова або основи без службових слів або зі службовими словами між...

Якраз і як раз

Якраз і як раз

Перевірте за контекстом, чи не вжито тут помилково сполучення як раз замість прислівника або частки: якраз.

На жаль і нажаль

На жаль і нажаль

За Правописом (§30 2.1) пишуться окремо складні прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, але в яких іменник звичайно зберігає...

З погляду і з огляду

З погляду і з огляду

Перевірте за контекстом, чи не вжито тут з огляду замість: з погляду.

З, із, зі і с

З, із, зі і с

Перевірте, чи не набрано помилково С, с замість сполучника: з, із, зі.

Будь-який і будь який

Будь-який і будь який

За Правописом (§28 2. б) займенник будь-який пишеться через дефіс.

Будь-як і будь як

Будь-як і будь як

За Правописом (§30 3. в) прислівник будь-як пишеться через дефіс.