Стилістичні помилки та помилки у слововживанні

Загалом і в цілому, в загальній складності, в загальному обсязі

Загалом і в цілому, в загальній складності, в загальному обсязі

Перевірте за контекстом можливість замінити нехарактерні для української мови скальковані вислови в цілому, в загальній складності, в загальному обсязі стилістично правильним: загалом.

Відвертати увагу і відволікати увагу

Відвертати увагу і відволікати увагу

Замініть скальковану конструкцію відволікати увагу на нормативний варіант: відвертати увагу.

Доводити і доказувати

Доводити і доказувати

Нехарактерне для наукового та офіційно-ділового стилю дієслово доказувати у значенні «підтверджувати істинність, правильність чого-небудь» замініть на стилістично кращий варіант: доводити.

Натомість і замість цього

Натомість і замість цього

Замініть складений сполучник замість цього у реченні, яке описує заміну однієї дії іншою, на стилістично кращий варіант: натомість.

Незважаючи на і не зважаючи на

Незважаючи на і не зважаючи на

Замініть конструкцію не зважаючи на (що), якщо це прийменник на позначення предметів, явищ, понять, всупереч яким відбувається дія, на правильний варіант: незважаючи на (що);...

Обставини, умови, оточення, ситуація, обстава і обстановка

Обставини, умови, оточення, ситуація, обстава і обстановка

Замініть кальку обстановка на правильний варіант: обстава, меблі, умеблювання – предмети побуту, якими обставлено й прикрашено приміщення; обставини – сукупність умов, у яких що-небудь відбувається; оточення –...

Спасти на думку і прийти на думку, прийти в голову

Спасти на думку і прийти на думку, прийти в голову

Замініть скальковану конструкцію прийти на думку, прийти в голову на стилістично правильний варіант: спасти на думку.

Такий і такого роду

Такий і такого роду

Замініть нехарактерний для української мови канцеляризм такого роду на стилістично кращий варіант: такий.

Вежа і башта

Вежа і башта

Перевірте вживання: башта — верхня, обертова частина корпусу танка, бронеавтомобіля, споруда на судні, в якій містяться гармати або кулемети; і вежа — висока...

Бути, стати, з’являтися, приходити, поставати і являтися

Бути, стати, з’являтися, приходити, поставати і являтися

Перевірте вживання дієслова являтися і в разі потреби замініть: бути, стати — як зв’язка у складеному присудку; з’являтися, прибувати, приходити, поставати...