Блог

Гаяти час і бути на рахунку

Гаяти час і бути на рахунку

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію кожна хвилина (секунда) на рахунку на один із варіантів: не можна гаяти ані хвилини...

Ігорю чи Ігоре

Ігорю чи Ігоре

За Правописом 2019 (§66) іменник Ігор належить до м’якої групи й у кличному відмінку має закінчення -ю: Ігорю.

Фітнес як частина складного слова

Фітнес як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник фітнес частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019...

Піар як частина складного слова

Піар як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник піар частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019...

Онлайн як частина складного слова

Онлайн як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник онлайн частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019...

Слова з незмінною основою іншомовного походження на -о, -а

Слова з незмінною основою іншомовного походження на -о, -а

За Правописом 2019 (§ 36 1.3) разом пишемо іменники, першою частиною яких є незмінна основа іншомовного походження на о, а.

Похилий вік і літній вік

Похилий вік і літній вік

Замініть невдалу конструкцію літній вік на варіант: похилий вік; або перебудуйте речення, використавши: літні люди.

Дай Боже і дай Бог

Дай Боже і дай Бог

Замініть конструкцію дай Бог на стилістично кращий варіант: дай Боже.

Якомога далі, якнайдалі і подалі

Якомога далі, якнайдалі і подалі

Замініть прислівник подалі на стилістично кращий за контекстом варіант: трохи далі; якомога далі, якнайдалі.