Помилки

Помилки, які знаходить OnlineCorrector

Фітнес як частина складного слова

Фітнес як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник фітнес частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019...

Піар як частина складного слова

Піар як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник піар частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019...

Онлайн як частина складного слова

Онлайн як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник онлайн частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019...

Слова з незмінною основою іншомовного походження на -о, -а

Слова з незмінною основою іншомовного походження на -о, -а

За Правописом 2019 (§ 36 1.3) разом пишемо іменники, першою частиною яких є незмінна основа іншомовного походження на о, а.

Похилий вік і літній вік

Похилий вік і літній вік

Замініть невдалу конструкцію літній вік на варіант: похилий вік; або перебудуйте речення, використавши: літні люди.

Дай Боже і дай Бог

Дай Боже і дай Бог

Замініть конструкцію дай Бог на стилістично кращий варіант: дай Боже.

Якомога далі, якнайдалі і подалі

Якомога далі, якнайдалі і подалі

Замініть прислівник подалі на стилістично кращий за контекстом варіант: трохи далі; якомога далі, якнайдалі.

Голова і глава

Голова і глава

Перевірте вживання іменників голова і глава, якщо мовиться про осіб: голова – виборний керівник засідання, зібрання; виборний або призначений керівник колегіальної...

Термін і строк

Термін і строк

Перевірте вживання слів термін (коли мовиться про час) і строк у текстах офіційно-ділового стилю: строк – певний період у часі, із закінченням якого...

Вчиняти істерику (сцену, скандал) і закочувати істерику (сцену, скандал)

Вчиняти істерику (сцену, скандал) і закочувати істерику (сцену, скандал)

Замініть скальковану конструкцію закочувати, закотити істерику (сцену, скандал) на стилістично кращий варіант: вчиняти, вчинити істерику (сцену, бешкет, скандал).