Пунктуаційні помилки

Зайва кома перед тощо

Зайва кома перед тощо

Перед словом тощо, яке вказує на гіпотетичне продовження переліку, кому ставити не потрібно.

Кома перед порівняльним зворотом

Кома перед порівняльним зворотом

Перевірте, чи не пропущено кому перед порівняльним зворотом (Правопис §118 Б 12).

Зайва кома перед та

Зайва кома перед та

Перевірте, чи не зайвою є кома перед сполучником та, якщо він не протиставляє (можна замінити на але), а з’єднує слова (можна...

Зайва кома в конструкції

Зайва кома в конструкції

Перевірте, чи не зайвою є в конструкції кома, оскільки за правилом (Правопис. §118 А) п.12) не ставиться кома перед як, ніж у виразах (не) більш...

Скорочення без крапки

Скорочення без крапки

Перевірте, чи не зайвою є крапка після скорочення, оскільки за правилом (Держстандарт ДСТУ 3582-97) скорочення млн, млрд, трлн, грн, смт пишуться без крапки.

Кома після і перед зокрема

Кома після і перед зокрема

Перевірте, чи не потрібно виділити комою слово зокрема залежно від того, чим воно виступає у реченні.

Кома для виділення зворотів

Кома для виділення зворотів

Перевірте, чи не пропущено кому перед відповідним зворотом (Правопис. §118 А) п.16).

Кома між частинами складного речення

Кома між частинами складного речення

Перевірте, чи не пропущено кому перед підрядним реченням, приєднаним сполучником (Український правопис. §118 Б п.11).

Виділення комами вставних слів

Виділення комами вставних слів

Перевірте, чи не пропущено коми перед і після вставного слова чи речення (Правопис. §118 А) п.11).