Помилки

Помилки, які знаходить OnlineCorrector

Буквосполучення ck в іншомовних словах

Буквосполучення ck в іншомовних словах

За Правописом 2019 (§ 128 4.) буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо...

Звук [j] в іншомовних словах

Звук [j] в іншомовних словах

За Правописом 2019 (§ 126) звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je],...

Проєкт, проєкція і проект, проекція

Проєкт, проєкція і проект, проекція

За Правописом 2019 (§ 126) звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je],...

Невіддільний, неодмінний, невідчужуваний і невід’ємний

Невіддільний, неодмінний, невідчужуваний і невід’ємний

Замініть прикметник невід’ємний, що має ознаки кальки, на стилістично кращий варіант за контекстом: невіддільний, неодмінний, невідчужуваний (невідчужний), невідокремний.

Настроювати, встановлювати, задавати і налаштовувати

Настроювати, встановлювати, задавати і налаштовувати

Перевірте вживання дієслова налаштовувати і в разі потреби замініть: настроювати — налагоджувати, регулювати, робити придатним для роботи; припасовувати якусь систему (програмне забезпечення,...

Параметр, конфігурація і налаштування

Параметр, конфігурація і налаштування

Перевірте вживання іменника налаштування і в разі потреби замініть: параметр — властивість системи; конфігурація — набір параметрів як сукупність.

Середовище і середа

Середовище і середа

Замініть  іменник середа, коли мовиться про оточення, сукупність природних умов, на правильний варіант: середовище.

Почет і свита

Почет і свита

Замініть  іменник свита, коли мовиться про осіб, що супроводжують поважну персону, на кращий варіант: почет.

Підтверджувальний, підтвердний і підтверджуючий

Підтверджувальний, підтвердний і підтверджуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови. Замініть підтверджуючий на варіант: підтверджувальний, підтвердний, або перебудуйте речення, використавши дієслово:...

Правлення, виправлення і правка

Правлення, виправлення і правка

В українській мові  для позначення дії рекомендовано уникати скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду. Замініть іменник правка на один із варіантів: правлення (дія), виправлення (результат).