Бадьорущий, бадьористий, підбадьорливий і підбадьорюючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть підбадьорюючий на один із варіантів: бадьорущий, бадьористий; підбадьорливий.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Ну й молодчага!.. — чулися схвальні, підбадьорюючі вигуки. Ну й молодчага!.. — чулися схвальні, підбадьорливі вигуки.
Холод о сій порі вечора більш ніж підбадьорюючий. Холод о сій порі вечора більш ніж бадьорущий.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.