Більш ніж, понад і більше

Конструкція більше з числівником у родовому відмінку, що вказує на перевищення якоїсь кількості (більше ста), не характерна для української мови, використайте один з нормативних варіантів: більш ніж, більш як, понад; більше за.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
У світі більше двохсот країн. У світі понад (більш ніж) двісті країн.
Дітей у школі більше ста. Дітей у школі понад (більш ніж) сто.
Обробляємо більше 30 гектарів поля. Обробляємо понад (більш ніж) 30 гектарів поля.
Десять більше восьми на два. Десять більше за вісім на два.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.