Викреслити і вичеркнути

Замініть скальковане дієслово вичеркнути на стилістично кращий варіант: викреслити.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Я вже можу вичеркнути цей пункт зі свого списку передноворічних справ! Я вже можу викреслити цей пункт зі свого списку передноворічних справ!

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.