Висловити(ся) і висказати(ся)

Замініть скальковане дієслово висказати(ся) на стилістично кращий варіант: висловити(ся).

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Я хочу висказати думку до цитати, що таке справжня любов. Я хочу висловити думку до цитати, що таке справжня любов.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.