В Україні і в України, на Україні

Замініть конструкцію на Україні, якщо можна поставити питання де?, на стилістично кращий варіант: в Україні.

Перевірте також, чи не вжито помилково конструкцію в України, якщо можна поставити питання де?, і замініть: в Україні.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
Про політичну ситуацію на Україні. Про політичну ситуацію в Україні.
Прогноз погоди в України. Прогноз погоди в Україні.

АЛЕ:

Певна провина лежить і на Україні.

В України є час на проведення реформ.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.