Голова і головуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть головуючий на варіант: голова, або перебудуйте речення, використавши дієслово головувати.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Головуючий і секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувала більшість суддів. Голова і секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувала більшість суддів.
Під час одноособового розгляду справи в суді першої інстанції головуючим є суддя, який розглядає справу. Під час одноособового розгляду справи в суді першої інстанції головує суддя, який розглядає справу.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.