Доставляння, довіз і доставка

В українській мові  для позначення дії рекомендовано уникати скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду.

Замініть іменник доставка на один із варіантів: доставляння, доставлення, довіз (дія), достава (результат); або перебудуйте речення, використавши дієслово: доставляти.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Швидкість доставки вражає.  Швидкість доставляння вражає.
Компанія займається доставкою піци. Компанія доставляє піцу.
Найдешевшою є доставка товару морем. Найдешевше доставити товар морем. 

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.