Дратівний, дражливий, дразливий, подразний і дратуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть дратуючий на один з варіантів:

дратівний, дражливий, дразливий — який діє на органи чуття;

подразний який діє на весь організм або на окремі органи, подразнюючи їх.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
дратуючий запах дратівний запах
дратуючий лікарський засіб подразний лікарський засіб

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.