Заперечний, від’ємний і негативний

Перевірте вживання прикметника негативний і в разі потреби замініть:

заперечний — який виражає незгоду з чим-небудь;

від’ємний — менший за нуль.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
негативна відповідь заперечна відповідь
негативне число від’ємне число

АЛЕ:

Ядро будь-якого елемента несе негативний заряд. Є багато видів негативних емоцій.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.