Здобувач, здобувець, видобувник і добувач

Замініть для урізноманітнення мовлення й уточнення думки іменник добувач на один з варіантів:

здобувач, здобувець — той, хто що-небудь здобуває;

видобувник — той, хто займається видобуванням, наприклад, корисних копалин.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
добувач наукового ступеня здобувач наукового ступеня
добувач нафти видобувник нафти

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.