Значущий і значимий

Замініть скалькований прикметник значимий на варіант, утворений без порушень граматичної норми: значущий.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Для нашої крани це була значима подія. Для нашої крани це була значуща подія.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.