Книжковий і книжний

Перевірте вживання:

книжковий — пов’язаний з книжкою, з виготовленням і продажем книжок;

і книжний — притаманний літературно-писемному стилю, не властивий розмовній мові.

КНИЖКОВИЙ КНИЖНИЙ
Відомо всім, що книжковий ринок характеризує культурний рівень країни (Павло Тичина). І потекла його мова книжна, школярська, невтямлива народові (Іван Нечуй-Левицький).

ТИПОВА ПОМИЛКА:

Уникайте у живому мовленні цих книжкових висловів.  Уникайте у живому мовленні цих книжних висловів.

Книжний магазин за рогом.  Книжковий магазин за рогом.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.