Кома для виділення відокремлених обставин

Перевірте, чи не пропущено кому для виділення відокремлених обставин, виражених дієприслівниками.

КОМА СТАВИТЬСЯ
Для виділення обставин, виражених дієприслівниковими зворотами

Маруся, вийшовши з кімнати, засоромилась (Г. Квітка-Основ’яненко);

Почали люди серпи гострити, лаштуючись до жнив (М. Коцюбинський);

Забившись у дровітню, я плакав, коли Мальва залишала наше подвір’я (В. Земляк)

Для виділення обставин, виражених одиничними дієприслівниками, коли вони означають час, причину, умову дії (а не її спосіб)

Повечерявши, полягали спати (Панас Мирний);

Прощаючись, Багіров відкликає Ясногорську вбік (О. Гончар);

Не повіривши, Чабанчук кинувся в канцелярію (О. Донченко);

Попрацювавши, можна й відпочити.

АЛЕ:

КОМА НЕ СТАВИТЬСЯ
Якщо одиничні дієприслівники, тісно прилягаючи до дієслова-присудка (звичайно в постпозиції до нього), уживаються не у власне дієслівному значенні (що роблячи), а в значенні прислівника (у функції обставини способу дії: як) Не розмірковуючи він кинувся на допомогу; Вона сиділа замислившись (Ю. Яновський).

Читав лежачи.

Якщо дієприслівник або дієприслівниковий зворот перебувають у складі стійкого звороту (фразеологізмів, складених прийменників і сполучників тощо)

Працював не покладаючи рук.

Слухаю затамувавши подих.

Зважаючи на обставини вирішили діяти відразу.

Якщо дієприслівник або дієприслівниковий зворот уживаємо серед однорідних членів речення поряд з іншими частинами мови у функції обставин способу дії

Він діяв упевнено й ні на кого не зважаючи

Якщо дієприслівниковий зворот, утворений дієприслівником і сполучним словом який, уживаємо в складі підрядної означальної частини складнопідрядного речення

Перед мандрівниками стояли гори, перейшовши які вони зможуть вийти до моря.

Якщо перед дієприслівниковим зворотом стоїть підсилювальна частка і (й)

Вони бралися до роботи й не знаючи повністю її обсягу.

 


А ВИ ЗНАЛИ, ЩО..?

OnlineCorrector – це не тільки сайт із правилами. Це потужний онлайн-інструмент для автоматичного пошуку та виправлення помилок у текстах українською мовою, у якого вже понад 160 000 користувачів. Приєднуйтеся і ви, це безплатно!