Контролювальний і контролюючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть контролюючий на варіант: контролювальний, або перебудуйте речення, використавши дієслово контролювати.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Контролюючі органи — це пристрої, які дозволяють контролювати витрату або напрям потоку енергії чи речовини. Контролювальні органи — це пристрої, які дозволяють контролювати витрату або напрям потоку енергії чи речовини.
Органи, контролюючі підприємницьку діяльність. Органи, що контролюють підприємницьку діяльність.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.