Листування і переписка

В українській мові  для позначення дії рекомендовано уникати скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду.

Замініть іменник переписка на один із варіантів: переписування (дія), листування (обмін кореспонденцією); або перебудуйте речення, використавши дієслово: листуватися.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Беріться за переписку з чернетки у зошит. Беріться за переписування з чернетки у зошит.
Депутат: Моя переписка з міністром не стосувалася призначень. Депутат: Моє листування з міністром не стосувалося призначень.
Ми вели з ним активну переписку. Ми з ним активно листувалися.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.