Листування і переписка

В українській мові  для позначення дії рекомендовано уникати скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду.

Замініть іменник переписка на один із варіантів: переписування (дія), листування (обмін кореспонденцією); або перебудуйте речення, використавши дієслово: листуватися.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Беріться за переписку з чернетки у зошит. Беріться за переписування з чернетки у зошит.
Депутат: Моя переписка з міністром не стосувалася призначень. Депутат: Моє листування з міністром не стосувалося призначень.
Ми вели з ним активну переписку. Ми з ним активно листувалися.


А ВИ ЗНАЛИ, ЩО..?

OnlineCorrector – це не тільки сайт із правилами. Це потужний онлайн-інструмент для автоматичного пошуку та виправлення помилок у текстах українською мовою, у якого вже понад 160 000 користувачів. Приєднуйтеся і ви, це безплатно!