Настроювати, встановлювати, задавати і налаштовувати

Перевірте вживання дієслова налаштовувати і в разі потреби замініть:

настроювати — налагоджувати, регулювати, робити придатним для роботи; припасовувати якусь систему (програмне забезпечення, прилад, пристрій тощо) до потреб користувача;

встановлювати, задавати — надавати певному параметру конкретного значення.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Ви в будь-який момент можете налаштувати цей мобільний телефон відповідно до своїх уподобань. Ви в будь-який момент можете настроїти цей мобільний телефон відповідно до своїх уподобань.
За допомогою пульта дистанційного керування можна налаштувати бажану температуру охолодження. За допомогою пульта дистанційного керування можна встановити (задати) бажану температуру охолодження.

АЛЕ:

налаштовувати — готувати що-небудь, виконувати початкову підготовку системи до роботи.

Для з’єднання з мережею налаштуйте маршрутизатор (користувач уперше готує систему до подальшого використання).

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.