Невсипущий і невсипний

Замініть скалькований прикметник невсипний на стилістично правильний варіант: невсипущий.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
За нами встановили невсипний контроль. За нами встановили невсипущий контроль.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.