Оберт, обіг, зворот і оборот

Перевірте вживання іменника оборот і в разі потреби замініть:

оберт — повне коло руху чого-небудь навколо власної осі;

обіг — використання, вжиток; характерна для товарного виробництва форма обміну продуктів праці та інших об’єктів власності шляхом купівлі-продажу;

зворот — певний, характерний чим-небудь спосіб поєднання слів; інший бік чогось.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
оборот колеса оберт колеса
оборот грошей обіг грошей
порівняльний оборот порівняльний зворот
дивися на обороті дивися на звороті

АЛЕ:

Оборот — повний повторюваний цикл у якомусь процесі, переважно економічному.

Оборот капіталу.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.