Оцінювання і оцінка

В українській мові для позначення процесу рекомендовано уникати віддієслівних іменників жіночого роду.

Замініть іменник оцінка на варіант: оцінювання, або перебудуйте речення, використавши дієслово оцінювати, оцінити.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Було проведено незалежну оцінку стійкості банків.  Було проведено незалежне оцінювання стійкості банків.
Ми намагалися провести оцінку якості продукції національних виробників Ми намагалися оцінити якість продукції національних виробників.

АЛЕ:

оцінка — результат процесу; прийняте позначення якості знань і поведінки учнів; думка, міркування про якість, характер чогось:

Хлопець дістав добру оцінку на уроці математики. Оцінка професора має вагоме значення для мене.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.