Посилатися і покликатися

Замініть дієслово посилатися, якщо його вжито у значенні «вказувати на кого-, що-небудь для підтвердження, наводити як доказ», на стилістично кращий варіант: поклика́тися.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Доводили, посилалися на офіційні документи, закликали до компромісу, однак все марно. Доводили, покликалися на офіційні документи, закликали до компромісу, однак все марно.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.