Правильний, надійний і вірний

Перевірте вживання прикметника вірний і в разі пореби замініть:

правильний — який відповідає дійсності, істинний; який відповідає встановленим правилам, нормам; безпомилковий;

надійний  — на який цілком можна покластися;

неминучий — якого не можна уникнути, обійти, обминути, який обов’язково має наступити, відбутися;

слушний — який відповідає, підходить, найбільш прийнятний, зручний, вигідний.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
дати вірну відповідь дати правильну відповідь
вірний спосіб  надійний спосіб
вірна смерть неминуча смерть 
вказати вірний шлях  вказати правдивий шлях

АЛЕ:

вірний — який заслуговує довір’я; постійний у своїх поглядах і почуттях; відданий, незрадливий.

Це мій вірний друг.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.