Призвести, спричинити, навести, надати, звести і привести

Перевірте вживання дієслова привести і в разі потреби використайте стилістично влучніші синоніми або замініть:

призвести, спричинити — стати причиною якого-небудь стану у когось, якихось учинків;

навести — повідомити, подати щось (цитати, слова, цифри і т. ін.) для підкріплення своєї думки;

надати — додати, добавити яку-небудь якість, властивість;

звести — про математичну операцію.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
привести до біди призвести до біди
привести приклад навести приклад
привести в рівновагу надати рівноваги
привести до спільного знаменника звести до спільного знаменника

АЛЕ:

привести — допомогти або примусити йти з собою.

Він привів із собою гостей.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.