Пропонування, речення і пропозиція

Перевірте вживання іменника пропозиція і в разі потреби замініть:

пропонування — дія, а також рекомендований економічний термін;

речення — мовна одиниця;

освідчення, освідчитися — у коханні; прохання чоловіка до жінки стати його дружиною.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Ринок характеризують такі основні змінні: попит, пропозиція, ціна. Ринок характеризують такі основні змінні: попит, пропонування, ціна.
Накресліть схему пропозиції з однорідними членами. Накресліть схему речення з однорідними членами.
Він зробив мені пропозицію. Він мені освідчився.

АЛЕ:

пропозиція — порада, вказівка.

Також поширеним залишається вживання іменника пропозиція як економічного терміна.

Хлопчик засипав письменника запитаннями й пропозиціями щодо продовження оповідання (Олесь Донченко).

Процентна політика Національного банку — регулювання Національним банком попиту та пропозиції на грошові кошти (Постанова Правління НБУ)

 


ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.