Розгледіти і розглядіти

Замініть скальковане дієслово розглядíти на стилістично кращий варіант: розглéдіти.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Я хотіла розглядіти той невидимий предмет, на який був звернений до мене. Я хотіла розгледіти той невидимий предмет, на який був звернений до мене.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.