Розгледіти і розглядіти

Замініть скальковане дієслово розглядíти на стилістично кращий варіант: розглéдіти.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Я хотіла розглядіти той невидимий предмет, на який був звернений до мене. Я хотіла розгледіти той невидимий предмет, на який був звернений до мене.


А ВИ ЗНАЛИ, ЩО..?

OnlineCorrector – це не тільки сайт із правилами. Це потужний онлайн-інструмент для автоматичного пошуку та виправлення помилок у текстах українською мовою, у якого вже понад 160 000 користувачів. Приєднуйтеся і ви, це безплатно!