Становити і складати

Замініть дієслово складати, якщо його вжито у значенні «давати в сукупності» чи «бути складником чогось; являти собою щось», на стилістично кращий варіант: становити, бути, являти собою.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Потужність цеху складає 100 виробів А або 300 виробів В за добу. Потужність цеху становить 100 виробів А або 300 виробів В за добу.
Опонент хибно вважає, що щоденник Лясоти складає виняток серед джерел XVII ст. Опонент хибно вважає, що щоденник Лясоти становить виняток (є винятком) серед джерел XVII ст.

АЛЕ:

Потім друзі множать 21 на 12 і складають обидва результати.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.