Стародавній, давній, прадавній, старий, старовинний, правічний, предковічний, старожитній і древній

Для урізноманітнення мовлення замініть прикметник древній, який є останнім у синонімічному ряду, на один із варіантів: стародавній, давній, прадавній, старий, старовинний, правічний, предковічний, вікодавній, старожитній.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
древній Київ стародавній Київ
древня Греція давня Греція
древній дід старий дід
древня монета старовинна монета
древні традиції предковічні традиції
древня ваза старожитня ваза

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.