Термін і строк

Перевірте вживання слів термін (коли мовиться про час) і строк у текстах офіційно-ділового стилю:

строк – певний період у часі, із закінченням якого пов’язана дія чи подія, що має юридичне значення; вимірюється годинами, днями, місяцями, роками тощо;

термін – певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, що має юридичне значення; це календарна дата, як-от 1 липня 2010 року, або певна подія.

СТРОК ТЕРМІН
Строк дії договору – 2 роки з моменту підписання.  Термін виконання замовлення – 12 грудня 2017 року.
Якщо зазначено, що “зобов’язання має бути виконане у строк до 1 липня”, це означає, що зобов’язання має бути виконане у будь-який момент, але не пізніше 1 липня. Якщо зазначено, що “зобов’язання має бути виконане у термін 1 липня”, це означає, що таке зобов’язання необхідно виконати саме 1 липня, не раніше і не пізніше.

АЛЕ:

У текстах інших стилів термін (коли мовиться про час) і строк вживають як абсолютні синоніми.

Термін 2 – слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо. У нас якось майже вийшов з ужитку термін словесність.


А ВИ ЗНАЛИ, ЩО..?

OnlineCorrector – це не тільки сайт із правилами. Це потужний онлайн-інструмент для автоматичного пошуку та виправлення помилок у текстах українською мовою, у якого вже понад 160 000 користувачів. Приєднуйтеся і ви, це безплатно!