Ухвала, постанова, вирок, означення і визначення

Перевірте вживання іменника визначення і в разі потреби замініть:

ухвала   письмове або усне судове рішення, яким вирішуються питання, пов’язані з процедурою розгляду справи;

постанова — рішення, розпорядження адміністративного або судового органу по суті;

вирок — рішення суду у кримінальному процесі;

означення — член речення, що відповідає на питання який?.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
ув’язнення за визначенням суду ув’язнення за вироком суду
визначення про передання справи до іншого суду ухвала про передання справи до іншого суду
речення з однорідними визначеннями речення з однорідними означеннями

АЛЕ:

визначення  дія за значенням визначити; формулювання, вислів, у якому розкривається зміст чого-небудь, його істотні ознаки.

Тест для визначення рівня сформованості граматичної компетентності.
Дайте визначення терміна «сонет».

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.