Економніший і економічніший

Замініть прикметник економічніший, коли мовиться про ощадливе використання чогось, на один із семантично правильніших варіантів: економніший, ощадливіший.

Залучений і задіяний

Замініть слова задіяний, задіяти на один зі стилістично кращих варіантів: залучений, залучити (про особу); пустити в дію (про об’єкт).

Хімієтерапія чи хіміотерапія

За Правописом 2019 (§35) у складних словах, у яких перша частина утворена від іменника м’якої групи, сполучним звуком буде Е (графічно є): хімієтерапія, краєзнавство, боєздатність.

Штрихкод чи штрих-код

За Правописом 2019 (§35) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них пишемо разом: штрихкод, бо штриховий код.

Рієлтор чи ріелтор

За Правописом 2019 (§130)  в іншомовних словах голосний [e] після букв на позначення голосних, ь і апострофа вживається є: рієлтор, клієнт.

Святвечір чи Свят-вечір

За Правописом 2019 (§35) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них пишемо разом: Святвечір, бо Святий вечір.

Гаяти час і бути на рахунку

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію кожна хвилина (секунда) на рахунку на один із варіантів: не можна гаяти ані хвилини (секунди); кожна хвилина (секунда) лічена (порахована).

Ігорю чи Ігоре

За Правописом 2019 (§66) іменник Ігор належить до м’якої групи й у кличному відмінку має закінчення : Ігорю.

Фітнес як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник фітнес частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019 (§36 2. 1) пишуться з дефісом: фітнес-клуб.