Бренда і бренду

Перевірте закінчення родового відмінка іменника бренд: бренда.

Закінчення родового відмінка

За Правописом 2019 (§ 82 2. д) іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини мають закінчення -у, -ю, якщо позначають, зокрема,  назви віртуальних (соціальних та ін.) мереж.

Природно і природньо

За Правописом (§23 1) прикметник природний, а отже й похідний прислівник природно, вживається із суфіксом -н(ий).

Року і роки

Перевірте узгодження словоформи роки з попереднім числівником, і якщо мовиться про про конкретний рік, замініть: року.

У місяці і в місяця

Замініть прийменникову конструкцію з назвою місяця у родовому відмінку у січня, у березня, якщо мовиться про час дії, на конструкцію з місцевим: у січні, у березні