Конвульсивний, гарячковий, заїкуватий і судорожний

Замініть скалькований прикметник судорожний на стилістично кращий варіант: конвульсивний, конвульсійний; гарячковий; заїкуватий (про вимову). Або перебудуйте речення, використавши іменник: корчі, корчій.

Без жодного і без будь-якого

Замініть для урізноманітнення мовлення конструкцію без будь-якого (когось, чогось) на стилістично кращий варіант: без жодного (когось, чогось).

Відповідно до і у відповідності до

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію у відповідності до (чогось) на стилістично кращий варіант: відповідно до (чогось).

Ухвала, постанова, вирок, означення і визначення

Перевірте вживання іменника визначення і в разі потреби замініть:

ухвала   письмове або усне судове рішення, яким вирішуються питання, пов’язані з процедурою розгляду справи;

постанова — рішення, розпорядження адміністративного або судового органу по суті;

вирок — рішення суду у кримінальному процесі;

означення — член речення, що відповідає на питання який?.

Брати, накладати, наражати і піддавати

Перевірте вживання дієслова піддавати (чому) і в разі потреби замініть:

брати (на що, під що) — спрямовувати на когось або щось певну дію; також можливим є перебудувати речення, замінивши іменник дієсловом;

накладати (що) — призначати стягнення, штраф;

наражати на (що) — ризикувати;

віддавати (до чого, на що, під що) — порушувати проти когось судову справу.

Піти по що і за чим

Перевірте вживання:

піти по когось, щось — щоб принести, придбати тощо;

і піти за кимось, чимось — позаду когось, уздовж чогось.

Хутряний і хутровий

Перевірте вживання:

хутряний — виготовлений, пошитий із хутра;

і хутровий — пов’язаний із розведенням звірів, обробкою і торгівлею хутром.