Ствердний, додатний і позитивний

Перевірте вживання прикметника позитивний і в разі потреби замініть:

ствердний — який виражає згоду з чим-небудь;

додатний — більший за нуль.

Мапа, картка і карта

Перевірте вживання багатозначного іменника карта і в разі потреби замініть:

мапа — умовно зменшене загальне зображення земної поверхні;

картка — пластина, яка використовується для ідентифікації користувача (власника).

Знімання, фільмування і зйомка

В українській мові для позначення дії рекомендовано уникати скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду.

Замініть іменник зйомка на один із варіантів: знімання, фотографування, фільмування; або перебудуйте речення, використавши дієслово: знімати, фотографувати, фільмувати. Останнім часом з’явилися також слова знімкувати, знимкувати, і відповідно знімкування, знимкування.

Усмішка і посмішка

Перевірте вживання:

посмішка — особливий вираз обличчя (губ, очей), що відбиває глузування, кепкування, іронічне ставлення,

і усмішка — особливий порух м’язами обличчя (губ, очей), який виражає схильність до сміху.

Шульга і лівша

Для урізноманітнення мовлення замініть іменник лівша на варіант: шульга.

Зачиняти(ся), згортати(ся), замикати(ся), заплющувати(ся) і закривати(ся)

Перевірте вживання дієслова закривати(ся) і в разі потреби замініть:

зачиняти(ся) — про вікна, двері;

затуляти(ся) — про отвір;

згортати(ся) — про книжку, зошит;

замикати(ся) — про замок;

заплющувати(ся) — про очі;

закорковувати — про пляшку.