Стилістичні помилки та помилки у слововживанні

Книжковий і книжний

Книжковий і книжний

Перевірте вживання: книжковий — пов’язаний з книжкою, з виготовленням і продажем книжок; і книжний — притаманний літературно-писемному стилю, не властивий розмовній мові.