Стилістичні помилки та помилки у слововживанні

Щонеділі і по неділях, кожну неділю, кожної неділі

Щонеділі і по неділях, кожну неділю, кожної неділі

Якщо конструкцію по неділях, кожну неділю, кожної неділі вжито для позначення повторюваної події, то стилістично краще буде вжити: щонеділі.

Рідкісний, нечисленний і рідкий

Рідкісний, нечисленний і рідкий

Перевірте вживання: рідкий — який перебуває в стані рідини; і рідкісний  — нечисленний, поодинокий, якщо мовиться про кількість.

На рік і в рік

На рік і в рік

Конструкцію у(в) рік, якщо мовиться про цикл, період якоїсь дії чи явища, замініть стилістично кращим варіантом: на рік.

Відступник, відступця і відщепенець

Відступник, відступця і відщепенець

Замініть скалькований іменник відщепенець на: відступник, відступця.

Зважаючи на, з огляду на і виходячи з

Зважаючи на, з огляду на і виходячи з

Замініть скальковану конструкцію виходячи з (чого), якщо не йдеться про процес ходіння, на стилістично кращий варіант: зважаючи на (що), з огляду...

Ощадливий, дбайливий і бережливий

Ощадливий, дбайливий і бережливий

Замініть скалькований прикметник бережливий на стилістично правильний варіант: ощадливий, дбайливий.

Обвальний, безупинний, нестримний і галопуючий

Обвальний, безупинний, нестримний і галопуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови. Замініть галопуючий на один з варіантів: обвальний, безупинний, нестримний.

Зіткнутися, стикатися і зіштовхуватися, зіштовхнутися

Зіткнутися, стикатися і зіштовхуватися, зіштовхнутися

Замініть скальковане дієслово зіштовхнутися, зіштовхнутися на стилістично кращий варіант: зіткнутися, стикатися.

Небоязкий і небоязливий

Небоязкий і небоязливий

Замініть скалькований прикметник небоязливий на стилістично правильний варіант: небоязкий.

Передумова, засновок і передпосилка

Передумова, засновок і передпосилка

Замініть нехарактерний для української мови іменник передпосилка на стилістично правильний варіант: передумова; (у логіці) засновок; думка.