Стилістичні помилки та помилки у слововживанні

Більш ніж удвічі, утричі, учетверо і більш ніж у два, три, чотири рази

Більш ніж удвічі, утричі, учетверо і більш ніж у два, три, чотири рази

Замініть канцеляризм більш ніж у два (три, чотири) рази на стилістично кращий варіант: більш ніж удвічі (утричі, учетверо).

Віднедавна і з недавнього часу, від недавнього часу

Віднедавна і з недавнього часу, від недавнього часу

Замініть для урізноманітнення мовлення конструкцію з (від) недавнього часу на стилістично кращий варіант: віднедавна.

Зазнавати, наражатися, підпадати і піддаватися

Зазнавати, наражатися, підпадати і піддаватися

Перевірте вживання дієслова піддаватися і в разі потреби замініть: зазнавати — пізнавати на власному досвіді, переживати що-небудь; наражатися — учинками, діями ставити себе під...

Далеко, куди, набагато і значно

Далеко, куди, набагато і значно

Замініть для урізноманітнення мовлення прислівник значно, якщо мовиться про високу міру ознаки, на стилістично кращий варіант: далеко, куди, набагато.

Бурулька і сосулька

Бурулька і сосулька

Замініть скалькований іменник сосулька на правильний варіант: бурулька.

Винятковий і виключний

Винятковий і виключний

Перевірте вживання: винятковий — який становить виняток із загальних правил; особливий, надзвичайний; і виключний — який поширюється тільки на когось, щось; єдиний.

Стосунок, ставлення, щодо і відношення

Стосунок, ставлення, щодо і відношення

Перевірте вживання іменника відношення і в разі потреби замініть: стосунок, мати стосунок, стосуватися — бути пов’язаним із кимсь, чимсь; ставлення — певний характер...

Значущий і значимий

Значущий і значимий

Замініть скалькований прикметник значимий на варіант, утворений без порушень граматичної норми: значущий.

Тим часом і між тим

Тим часом і між тим

Конструкцію між тим, що вказує на час дії або протиставлення, замініть стилістично кращим варіантом: тим часом, а втім, а проте, прецінь.

Деякий, певний, поодинокий, відокремлений і окремий

Деякий, певний, поодинокий, відокремлений і окремий

Перевірте можливість замінити прикметник окремий на один із варіантів, аби точніше висловити думку й урізноманітнити мовлення: осібний — те саме, що окремий, але вживається рідше;  деякі, певні — не всі...