Стилістичні помилки та помилки у слововживанні

Піти по що і за чим

Піти по що і за чим

Перевірте вживання: піти по когось, щось — щоб принести, придбати тощо; і піти за кимось, чимось — позаду когось, уздовж чогось.

Винятковий і виключний

Винятковий і виключний

Перевірте вживання: винятковий — який становить виняток із загальних правил; особливий, надзвичайний; і виключний — який поширюється тільки на когось, щось; єдиний.

Стосунок, ставлення, щодо і відношення

Стосунок, ставлення, щодо і відношення

Перевірте вживання іменника відношення і в разі потреби замініть: стосунок, мати стосунок, стосуватися — бути пов’язаним із кимсь, чимсь; ставлення — певний характер...

Значущий і значимий

Значущий і значимий

Замініть скалькований прикметник значимий на варіант, утворений без порушень граматичної норми: значущий.

Тим часом і між тим

Тим часом і між тим

Конструкцію між тим, що вказує на час дії або протиставлення, замініть стилістично кращим варіантом: тим часом, а втім, а проте, прецінь.

Деякий, певний, поодинокий, відокремлений і окремий

Деякий, певний, поодинокий, відокремлений і окремий

Перевірте можливість замінити прикметник окремий на один із варіантів, аби точніше висловити думку й урізноманітнити мовлення: осібний — те саме, що окремий, але вживається рідше;  деякі, певні — не всі...

Щонеділі і по неділях, кожну неділю, кожної неділі

Щонеділі і по неділях, кожну неділю, кожної неділі

Якщо конструкцію по неділях, кожну неділю, кожної неділі вжито для позначення повторюваної події, то стилістично краще буде вжити: щонеділі.

Рідкісний, нечисленний і рідкий

Рідкісний, нечисленний і рідкий

Перевірте вживання: рідкий — який перебуває в стані рідини; і рідкісний  — нечисленний, поодинокий, якщо мовиться про кількість.

На рік і в рік

На рік і в рік

Конструкцію у(в) рік, якщо мовиться про цикл, період якоїсь дії чи явища, замініть стилістично кращим варіантом: на рік.

Відступник, відступця і відщепенець

Відступник, відступця і відщепенець

Замініть скалькований іменник відщепенець на: відступник, відступця.