Стилістичні помилки та помилки у слововживанні

Як-от і такий як

Як-от і такий як

Замініть конструкцію такий як, що використовується для уточнення, на стилістично кращу: як-от.

Автобіографія і моя автобіографія

Автобіографія і моя автобіографія

Моя автобіографія — тавтологія, виправте: біографія.

Зазвичай, здебільшого, переважно, як звичайно, як водиться, як заведено і як правило

Зазвичай, здебільшого, переважно, як звичайно, як водиться, як заведено і як правило

Замініть скальковане вставне слово як правило на стилістично кращий варіант: зазвичай, здебільшого, переважно.

Хоч куди, хай куди і куди б не

Хоч куди, хай куди і куди б не

Перебудуйте допустову конструкцію з компонентом куди б не, яка виражає припущення, на стилістично кращий варіант, використавши: хоч куди, хай куди.

Усуватися, усунутися, відходити, умивати, умити руки і відсторонюватися

Усуватися, усунутися, відходити, умивати, умити руки і відсторонюватися

Замініть скальковане дієслово відсторонюватися, відсторонитися на стилістично кращий варіант: усуватися, усунутися, відходити, відійти від (чого), умивати, умити руки.

Задосить і більш ніж достатньо, задостатньо

Задосить і більш ніж достатньо, задостатньо

Замініть нехарактерну для української мову конструкцію більш ніж достатньо, задостатньо на стилістично кращий варіант: (і так) задосить.

Осідок і місцеперебування

Осідок і місцеперебування

Для урізноманітнення мовлення замініть місце перебування, місцеперебування, якщо мовиться про резиденцію, на стилістично кращий варіант: осідок.

Обтяжливий, чимраз тяжчий і обтяжуючий

Обтяжливий, чимраз тяжчий і обтяжуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови. Замініть обтяжуючий на один з варіантів: обтяжливий, чимраз тяжчий.

Порошкуватий і порошкоподібний, порошковидний

Порошкуватий і порошкоподібний, порошковидний

Вживання прикметників з другою частиною -подібний, -видний, -обрáзний є нехарактерним для української мови. Замініть порошкоподібний, порошковидний на утворений без порушень норми:...

Співпраця і співробітництво

Співпраця і співробітництво

Замініть скалькований іменник співробітництво на стилістично кращий варіант: співпраця.