Стилістичні помилки та помилки у слововживанні

Без жодного і без будь-якого

Без жодного і без будь-якого

Замініть для урізноманітнення мовлення конструкцію без будь-якого (когось, чогось) на стилістично кращий варіант: без жодного (когось, чогось).

Ухвала, постанова, вирок, означення і визначення

Ухвала, постанова, вирок, означення і визначення

Перевірте вживання іменника визначення і в разі потреби замініть: ухвала —  письмове або усне судове рішення, яким вирішуються питання, пов’язані з процедурою розгляду...

Піти по що і за чим

Піти по що і за чим

Перевірте вживання: піти по когось, щось — щоб принести, придбати тощо; і піти за кимось, чимось — позаду когось, уздовж чогось.

Під час, у процесі і в ході

Під час, у процесі і в ході

Конструкція у(в) ході,  що вказує на якусь паралельну до основної дію, є калькою, замініть стилістично кращим варіантом: під час, у процесі.

У кінцевому підсумку і в остаточному рахунку

У кінцевому підсумку і в остаточному рахунку

Замініть скальковану конструкцію в остаточному рахунку  на стилістично кращий варіант: у кінцевому підсумку, зрештою.

Давати змогу, давати нагоду і дозволяти, давати можливість

Давати змогу, давати нагоду і дозволяти, давати можливість

Замініть скальковану конструкцію давати, дати можливість або дієслово дозволяти, дозволити, вжите не у прямому значенні, на стилістично кращий варіант: давати, дати змогу, давати,...

Траплятися і зустрічатися

Траплятися і зустрічатися

Замініть дієслово зустрічатися, якщо мовиться про періодичну появу якогось явища, повторення якоїсь події, на: траплятися.

Незважаючи на, попри те, що і не дивлячись на

Незважаючи на, попри те, що і не дивлячись на

Замініть конструкцію не дивлячись на (що), якщо це прийменник на позначення предметів, явищ, понять, всупереч яким відбувається дія, на правильний варіант: незважаючи на (що);...

Майданчик, площа і площадка

Майданчик, площа і площадка

Замініть кальку площадка на правильний варіант: майданчик, площа.

Спадати на думку і приходити на думку, приходити в голову

Спадати на думку і приходити на думку, приходити в голову

Замініть скальковану конструкцію приходити на думку, приходити в голову на стилістично правильний варіант: спадати на думку.