Стилістичні помилки та помилки у слововживанні

Невіддільний, неодмінний, невідчужуваний і невід’ємний

Невіддільний, неодмінний, невідчужуваний і невід’ємний

Замініть прикметник невід’ємний, що має ознаки кальки, на стилістично кращий варіант за контекстом: невіддільний, неодмінний, невідчужуваний (невідчужний), невідокремний.

Настроювати, встановлювати, задавати і налаштовувати

Настроювати, встановлювати, задавати і налаштовувати

Перевірте вживання дієслова налаштовувати і в разі потреби замініть: настроювати — налагоджувати, регулювати, робити придатним для роботи; припасовувати якусь систему (програмне забезпечення,...

Параметр, конфігурація і налаштування

Параметр, конфігурація і налаштування

Перевірте вживання іменника налаштування і в разі потреби замініть: параметр — властивість системи; конфігурація — набір параметрів як сукупність.

Середовище і середа

Середовище і середа

Замініть  іменник середа, коли мовиться про оточення, сукупність природних умов, на правильний варіант: середовище.

Почет і свита

Почет і свита

Замініть  іменник свита, коли мовиться про осіб, що супроводжують поважну персону, на кращий варіант: почет.

Підтверджувальний, підтвердний і підтверджуючий

Підтверджувальний, підтвердний і підтверджуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови. Замініть підтверджуючий на варіант: підтверджувальний, підтвердний, або перебудуйте речення, використавши дієслово:...

Правлення, виправлення і правка

Правлення, виправлення і правка

В українській мові  для позначення дії рекомендовано уникати скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду. Замініть іменник правка на один із варіантів: правлення (дія), виправлення (результат).

Разом, спільно, гуртом, громадою і усім скопом

Разом, спільно, гуртом, громадою і усім скопом

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію усім скопом на стилістично кращий варіант: разом, спільно, гуртом, громадою.

Сир і творог

Сир і творог

Замініть скалькований іменник творог на стилістично кращий варіант: сир.

За будь-яку ціну, за всяку ціну і будь-якою ціною

За будь-яку ціну, за всяку ціну і будь-якою ціною

Замініть конструкцію будь-якою ціною, якщо мовиться про цілковиту готовність до дії будь-що-будь, на стилістично кращий варіант: за будь-яку ціну, за всяку ціну.