Здатний, спроможний і здібний

Перевірте вживання:

здібний — обдарований, талановитий;

і здатний (здатен), спроможний — який може, уміє здійснювати, виконувати, робити що-небудь.

ЗДІБНИЙ ЗДАТНИЙ
Мартович був надзвичайно здібний і дома ніколи не вчився (Василь Стефаник). Перед чужими тільки й чуєш про Василя, який він розумний та до всього здатний (Панас Мирний).

ТИПОВА ПОМИЛКА:

Він не здібний знайти потрібний документ.  — Він не здатен знайти потрібний документ.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.