Кома після і перед зокрема

Перевірте, чи не потрібно виділити комою слово зокрема залежно від того, чим воно виступає у реченні.

ТИП ПРИКЛАД
Зокремавставне слово: виділяється комами з двох боків  Не раз ходив вiн i на турецькi заслони по берегах Чорного моря, зруйнував, зокрема, мiсто Очакiв (Іван Шаповал).
Зокрема стоїть на початку звороту, що обмежує або уточнює зміст усього речення:  перед ним ставиться кома  Він полюбляв, щоб до Волі приходили гості, зокрема Рада й Аліна (Юрій Яновський).
Зокремаприслівник, який виступає обставиною: комами не виділяється — Покличте Жана… — звернувся до всіх і ні до кого зокрема Аркадій Петрович (Михайло Коцюбинський).

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.