Слова з іншомовними компонентами з кількісною семантикою

За Правописом 2019 (§ 35 4.3) разом пишемо слова з слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.ін.) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-.

НЕПРАВИЛЬНО  ПРАВИЛЬНО
архі-складний архіскладний
архи-диякон архидиякон
бліц-новини бліцновини
гіпер-маркет гіпермаркет
екстра-клас екстраклас
макро-молекула макромолекула
максі-одяг максіодяг
міді-одяг мідіодяг
мікро-організми мікроорганізми
мікро-хвилі мікрохвилі
міні-спідниця мініспідниця
нано-комп’ютер нанокомп’ютер
преміум-клас преміумклас
супер-модний супермодний
топ-менеджер топменеджер
топ-модель топмодель
ультра-модний ультрамодний
флеш-інтерв’ю флешінтерв’ю

АЛЕ: У компонентах максі-, міді- кінцевий і в позиції перед приголосним наступного слова не переходить в и: максімода, максісукня, мідімода, мідіспідниця.

Компонент топ- із числівниками не поєднуваний.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.