Належати, належний і приналежати, приналежний

Замініть скальковані слова приналежати, приналежний, приналежніть на стилістично правильні варіанти: належати, належний, належність.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
приналежати матері належати матері
приналежний мені належний мені
приналежність до класу ссавців належність до класу ссавців

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.