№ з/п і № п/п

Замініть абревіатуру № п/п на стилістично правильний варіант: № з/п (номер за порядком).

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
У таблиці є колонка: № п/п. У таблиці є колонка: № з/п.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.